Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Other Other Other Production and sale of walking tractors and design, development, production and sale of wheeled tractors(except those with mandatory qualification requirements) and its relative established occupational health and safety management activity 2019-01-01 ~ 2019-01-01 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Production and sale of walking tractors and design, development, production and sale of wheeled tractors(except those with mandatory qualification requirements) 2019-08-23 ~ 2022-08-28 Đã xác minh
ISO14001 ISO14001 Other Production and sale of walking tractors and design, development, production and sale of wheeled tractors(except those with mandatory qualification requirements)and its relative environment management activity 2019-08-23 ~ 2022-08-28 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 ZRX IAF CNAS tractor 2013-08-26 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Other 2016-02-23 ~ 2021-02-22 Đã xác minh
CE e-mark CE e-mark VTS Italy Tractor,wheel tractor 2013-08-02 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
QLN QLN

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này